Cuộc Sống Tin Tức

Stt tâm trạng buồn bằng tiếng anh về cuộc sống, câu cap ngắn

Dưới đây là tổng hợp những stt tâm trạng buồn bằng tiếng anh ngắn, hay về cuộc sống, sẽ giúp bạn có được câu cap hay cho dòng trạng thái để chia sẻ lên mạng xã hội. Cũng như với stt tâm trạng buồn về cuộc sống sẽ thay lời giải bày tâm trạng những khó khăn, áp lực cuộc sống. Hãy cùng STTChat cùng đọc stt tâm trạng buồn tiếng anh hay nhất dưới đây nhé!

Stt buồn tâm trạng bằng tiếng Anh ngắn

+ Tear are the silent language of grief.
Nước mắt là ngôn ngữ câm lặng của đau buồn.

+ The busy have no time for tears.
Người bận rộn chẳng còn thời gian để khóc.

+ Sadness flies away on the wings of time.
Nỗi buồn bay đi trên đôi cánh của thời gian.

+ I always like walking in the rain, so no one can see me crying.
Tôi thích đi dưới mưa để không ai thấy tôi đang khóc.

+ Like all of us, we have pretty serious mood swings. – Josh Silver
Giống như tất cả chúng ta, chúng ta có sự thay đổi tâm trạng khá nghiêm trọng.

+ Nothing helps a bad mood like spreading it around. – Bill Watterson
Không có gì giúp một tâm trạng xấu như lây lan nó xung quanh.

stt-buon-tam-trang-bang-tieng-anh-ve-cuoc-song

+ The most important decision you make is to be in a good mood. – Voltaire
Quyết định quan trọng nhất bạn đưa ra là có tâm trạng tốt.

+ If you want to see a rainbow, you must go through the rain.
Muốn thấy cầu vồng, bạn phải đi qua những cơn mưa.

+ Sadness is always the legacy of the past; regrets are pains of the memory.
Nỗi buồn là di sản của quá khứ; sự nuối tiếc là nỗi đau của ký ức.

+ Good moods’re as fragile as eggs. Bad moods’re as fragile as bricks. – David Mitchell
Tâm trạng tốt đẹp như mong manh như trứng. Tâm trạng tồi tệ như mong manh như gạch.

+ Never say all you know. And never believe all you hear.
Đừng bao giờ nói tất cả những gì bạn biết. Và đừng bao giờ tin tất cả những gì bạn nghe.

+ The pain of parting is nothing to the joy of meeting again.
Nỗi đau li biệt chẳng có nghĩa lý gì so với niềm vui tái ngộ.

+ To truly laugh, you must be able to take your pain, and play with it!
Để thật sự cười, anh phải có thể lấy nỗi đau của mình ra và chơi với nó!

+ Smile, and the world will smile with you. Laugh and they’ll all think your on drugs. – Anonymous
Hãy mỉm cười, và thế giới sẽ mỉm cười với bạn. Cười và tất cả họ sẽ nghĩ về ma túy của bạn.

+ The thing with pretending you’re in a good mood is that sometimes you can. – Charles De Lint
Điều giả vờ bạn đang có tâm trạng tốt là đôi khi bạn có thể.

+ The happiness of your life depends upon the quality of your thoughts. – Marcus Aurelius
Hạnh phúc của cuộc sống của bạn phụ thuộc vào chất lượng suy nghĩ của bạn.

+ It is hardly possible to build anything if frustration, bitterness and a mood of helplessness prevail. – Lech Walesa
Khó có thể xây dựng bất cứ điều gì nếu sự thất vọng, cay đắng và tâm trạng bất lực chiếm ưu thế.

+ I love the Weather Channel because my mood changes a lot according to the weather! – Stefano Gabbana
Tôi yêu Kênh thời tiết vì tâm trạng của tôi thay đổi rất nhiều theo thời tiết!

+ We could never learn to be brave and patient, if there were only joy in the world.
Chúng ta không bao giờ có thể học được sự can đảm và kiên nhẫn nếu chỉ có niềm vui trên thế gian này.

+ When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile.
Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lý do để cười.

Stt buồn tâm trạng bằng tiếng anh về cuộc sống

+ Sadness is always the legacy of the past; regrets are pains of the memory.
Nỗi buồn là di sản của quá khứ; sự nuối tiếc là nỗi đau của ký ức.

+ We could never learn to be brave and patient, if there were only joy in the world.
Chúng ta không bao giờ có thể học được sự can đảm và kiên nhẫn nếu chỉ có niềm vui trên thế gian này.

+ The thing with pretending you’re in a good mood is that sometimes you can. – Charles De Lint
Điều giả vờ bạn đang có tâm trạng tốt là đôi khi bạn có thể.

+ A good mood is like a balloon. One little prick is all it takes to ruin it. – Samsoniter
Một tâm trạng tốt giống như một quả bóng bay. Một mẹo nhỏ là tất cả những gì nó cần để làm hỏng nó.

+ Be happy in the moment, that’s enough. Each moment is all we need, not more. – Mother Teresa
Hãy hạnh phúc trong khoảnh khắc, thế là đủ. Mỗi khoảnh khắc là tất cả những gì chúng ta cần, không hơn.

+ Laughing faces do not mean that there is absence of sorrow! But it means that they have the ability to deal with it.
Những gương mặt tươi cười không có nghĩa là nỗi buồn không tồn tại! Điều đó nghĩa là họ có thể chế ngự nó.

+ You have to learn how to stay in a good mood as you overthrow the sour, puckered hallucination that is mistakenly referred to as reality. – Rob Brezsny
Bạn phải học cách giữ tâm trạng tốt khi bạn lật đổ ảo giác chua chát, bị nhầm lẫn là thực tế.

+ When life is stressful, do something to lift your spirits. Go for a drive. Go two or three thousand miles away. Maybe change your name. – Anonymous
Khi cuộc sống căng thẳng, hãy làm gì đó để nâng đỡ tinh thần của bạn. Đi cho một ổ đĩa. Tới hai hoặc ba ngàn dặm. Có thể thay đổi tên của bạn.

+ You know sometimes when you’re in a really bad mood and you’re not sure why? That’s how I get sometimes. – Maisie Williams
Đôi khi bạn biết khi bạn đang ở trong một tâm trạng thực sự tồi tệ và bạn không chắc tại sao? Đó là cách tôi đôi khi nhận được.

+ For pleasures past I do not grieve, nor perils gathering near; My greatest grief is that I leave nothing that claims a tear.
Tôi không đau lòng vì quá khứ hạnh phúc hay hiểm nguy cận kề. Nỗi buồn khổ lớn nhất là tôi chẳng để lại sau lưng thứ gì khiến người ta phải rơi lệ

+ Drag your thoughts away from your troubles… by the ears, by the heels, or any other way you can manage it.
Hãy lôi ý nghĩ rời khỏi những điều phiền muộn… bằng tai, bằng gót chân, hay bằng bất cứ cách nào mà bạn làm được

+ May the love hidden deep inside your heart find the love waiting in your dreams. May the laughter that you find in your tomorrow wipe away the pain you find in your yesterdays.
Mong tình yêu ẩn dấu sâu trong tim bạn tìm thấy tình yêu chờ đợi bạn trong mơ. Mong nụ cười bạn tìm thấy ở ngày mai xóa đi nỗi đau tìm trong quá khứ.

Status buồn về cuộc sống bằng tiếng Anh

+ I always like walking in the rain, so no one can see me crying.
Tôi thích đi dưới mưa để không ai thấy tôi đang khóc

+ Tear are the silent language of grief.
Nước mắt là ngôn ngữ câm lặng của đau buồn

+ Life is really simple, but we insist on making it complicated.
Cuộc sống vốn đơn giản, nhưng chúng ta luôn làm cho nó phức tạp lên.

+ An intelligent person is like a river, the deeper the less noise.
Một người thông minh sẽ như một dòng sông, càng sâu càng ít ồn ào.

+ Never say all you know. And never believe all you hear.
Đừng bao giờ nói tất cả những gì bạn biết. Và đừng bao giờ tin tất cả những gì bạn nghe.

+ You should learn from your competitor, but never copy. Copy and you die.
Bạn nên học từ đối thủ, nhưng đừng bao giờ sao chép. Sao chép thì bạn sẽ chết. (JACK MA)

stt-buon-tam-trang-bang-tieng-anh

+ There are days like that, quietly, not sad, not happy, slowly drift … the end of a day.
Có những ngày như thế, lặng lẽ, không buồn, không vui, chầm chậm trôi ….. Qua hết một ngày.

+ Do not just look at the results that hasty evaluate efforts of others.
Đừng chỉ nhìn vào kết quả mà vội vàng đánh giá sự cố gắng của người khác.

+ When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile.
Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lý do để cười

+ The tears fall, they’re so easy to wipe off onto my sleeve, but how do I erase the stain from my heart?
Lệ rơi, thật dễ để dùng ống tay áo lau chúng đi, nhưng tôi phải làm thế nào để xóa vệt nước mắt khỏi trái tim mình?

+ Smile, even if it’s a sad smile, because sadder than a sad smile is the sadness of not knowing how to smile.
Hãy cười, thậm chí dù đó là nụ cười buồn bã, bởi còn đáng buồn hơn nụ cười buồn bã là sự bi thảm vì không biết phải cười thế nào.

Cap buồn tâm trạng bằng tiếng Anh

+ Sadness is always the legacy of the past; regrets are pains of the memory.
Nỗi buồn là di sản của quá khứ; sự nuối tiếc là nỗi đau của ký ức.

+ Given a choice between grief and nothing, I’d choose grief.
Cho chọn giữa đau đớn và trống rỗng, tôi sẽ chọn đau đớn.

+ Good friends, good books, and a sleepy conscience: this is the ideal life. ― Mark Twain
Bạn tốt, sách hay và một lương tâm thanh thản: đó chính là cuộc sống lý tưởng.

+ All good things must come to an end, but all bad things can continue forever.
Mọi thứ tốt đẹp đều phải kết thúc, nhưng những điều đen tối cứ tiếp tục mãi mãi.

+ You only live once, but if you do it right, once is enough. ― Mae West
Bạn chỉ sống một lần duy nhất, nhưng nếu bạn làm đúng thì một lần là đủ.

+ In three words I can sum up everything I’ve learned about life: it goes on. ― Robert Frost
Trong 3 từ tôi có thể tổng kết mọi thứ tôi học được về cuộc sống: Nó vẫn tiếp tục thôi.

+ To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all. ― Oscar Wilde
Sống là điều hiếm có nhất nhất trên thế giới này, phần lớn mọi người chỉ tồn tại, đó là tất cả.

+ Sorrow is knowledge, those that know the most must mourn the deepest, the tree of knowledge is not the tree of life.
Đau khổ là tri thức, người biết nhiều nhất bi thương nhiều nhất, cây tri thức không phải cây đời

+ Insanity is doing the same thing, over and over again, but expecting different results. ― Narcotics Anonymous
Sự điên rồ là làm một việc giống nhau, lặp đi lặp lại, nhưng mong chờ những kết quả khác nhau.

+ There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle. ― Albert Einstein
Chỉ có duy nhất 2 cách để bạn sống cuộc đời của mình. Một là sống như thể không gì là phép màu cả. Điều còn lại là sống như thể phép màu là tất cả mọi thứ.

+ It does not do to dwell on dreams and forget to live. ― J.K. Rowling, Harry Potter and the Sorcerer’s Stone
Đừng bám lấy những giấc mơ mà quên mất cuộc sống hiện tại.

Giới thiệu trang DangKyInternetBanking.com – Hướng dẫn đăng ký Internet Banking ngân hàng online trên điện thoại tại nhà

Bỏ túi ngay những stt buồn tâm trạng bằng tiếng Anh về cuộc sống trên, hi vọng sẽ giúp bạn vơi đi nỗi buồn cũng như có được dòng caption ý nghĩa để đăng mạng xã hội.Hy vọng các bạn sẽ yêu thích bài viết này của chúng tôi. Đừng ngần ngại gì mà không nhanh tay bỏ túi dùng dần nào! Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết này của chúng tôi!

Post Comment